top of page

SCHOOL HAKA

NGA TAONGA O TAOROA 


Te Haka Taparahi o Taoroa
Nā Ngatai Rangihau

Kaea: RU ANA TE WHENUA
Kaea: Taoroa
Katoa: Toi te kupu!
Kaea: Taoroa
Katoa: Toi te mana!
Kaea: Taoroa
Katoa: Toi te pū oranga! Hō!
Kaea: Tēnei anō te ngarara 
Kai te oreore tōna hiku
E tū Tāne-te-hokahoka e

Katoa: I a haha!

Kia hiwa ra! Kia hiwa ra!
Kia mataara!
Ko Taoroa tēnei o Tūpāteka 
E ngunguru nei!
E kimi ana, e rapu ana i te
mātauranga
Ko te kura nui, ko te kura roa, kura
mahora e!


Kaea: Kia ahatia?
Katoa: Kia kurataiea, kurangaio!
Rukuhia te mātauranga
Kia eke ki ngā taumata tiketike!
Au! Au! Taoroa! Hī!

Leader: LET THE EARTH RUMBLE BENEATH US
Leader: Trident
All: Uphold the language!
Leader: Trident
All: Uphold your integrity!
Leader: Trident
All: This is your salvation!
Leader: The beast awakens and stirs

it whips its tail!
Stand firm!

Katoa: I a ha ha!
Stand vigilant, alert and attentive!
It is the thunderous roar of the
warriors who hail from Trident of
Tūpāteka!
Seeking and striving for education
of the many schools of tutelage!

Leader: For what purpose?
All: To strive for Excellence and perfection!
The pursuit of education is the key
to reaching the pinnacles of success!
Trident!

bottom of page